Nijverheidsstraat Enschede duizenden onterechte boetes

Posted by: admin Category: Design, Photos Comments: 0

Werkzaamheden Enschede eind 2019

Laat ik beginnen met het feit dat het centrum van Enschede sinds 2019 onbereikbaar is geworden door alle wegwerkzaamheden die plaatsvinden. Vele cliënten hebben boetes ontvangen voor het inrijden van een gesloten verklaring aan de Nijverheidsstraat te Enschede. De boetes zijn niet alleen onrechtmatig opgelegd, maar ook zijn cliënten deze route langs gestuurd door de vele verkeersborden (die soms het tegenovergestelde vertellen!) . Het is ook niet voor niks dat er meer dan 2000 (!!) verkeersboetes zijn uitgedeeld aan de Nijverheidsstraat in enkele weken tijd. Dat is toch wel schokkend te noemen dat een gemeente zorgt dat automobilisten “ergens” langs moeten rijden (de omleidingsborden staan nota bene op de overtredingsfoto!) en vervolgens allemaal worden bekeurd óf het zó lastig maken dat automobilisten niet eens meer weten waar ze naartoe moeten. Dat kan en mag niet in een land als Nederland gebeuren!

Naar aanleiding van vele ingestuurde boetes, ben ik zelf op pad gegaan op 08 november 2019 om te kijken hoe ik bij de Nijverheidsstraat te Enschede kon komen. Dat was allereerst onmogelijk! Echter ben ik netjes de borden gevolgd en kwam ik via de busbaan terecht in een onmogelijk situatie. Rechtdoor en linksaf was verboden en terug “kon” niet vanwege een doodlopende straat. Wat niet bleek te kloppen. Op deze manier heb ik middels dashcam beelden vastgesteld wat er allemaal schort aan de borden in de binnenstad. Vele mensen zijn bij de busbaan rechtdoor gereden. Je komt dan in de stad uit en vervolgens rijdt je de stad uit via de camera installatie van de Nijverheidsstraat. Er kan een verschil in routes zitten omdat de ene keer een bepaalde straat wel helemaal was afgesloten en een andere keer deels.

Zoals op de foto van de vermeende overtreding blijkt te zien staat er een bord “U” als omleidingsbord. Daarmee laat de foto al het grote probleem zien: mensen worden door de stad (om)geleid, langs de flitscamera! Ik heb op die plek foto’s genomen op 08 november 2019. Ook daar is het omleidingsbord nog duidelijk te zien. Op het moment van stilstaan kwam er politie langs, waarmee ik gesproken heb. Deze snapten mij heel goed en gaven mij groot gelijk: de stad was “een grote puinhoop” en “wij bekeuren niet voor fouten die weggebruikers nu (moeten) maken”. Hiermee geeft zelfs de politie al aan dat het één grote puinbak is in de binnenstad en zij niet bekeuren voor overtredingen.

Dit was de situatie ter plaatse. Echter speelt er nog een belangrijk punt.

C borden

Er staat namelijk géén C-bord (verboden in te rijden) vanaf kant van het centrum. Neen. Er staat een einde zonebord (dus je mag er wél inrijden vanaf centrum-kant) behalve tussen 07:00 uur (gok ik want dat is niet te lezen) en 11:00 uur. Dan mag je er blijkbaar niet inrijden als ik het juridisch lees. Deze boete is uitgeschreven om 19:08 uur, dus mocht cliënt hier wel doorrijden. Dat het misschien ergens anders niet mocht, blijkt niet uit deze boete. De foto geeft deze plaats aan. Er daar is het niet verboden in te rijden vanaf de centrum-kant.

Uit de Staatscourant van 10 juli 2017, nr. 36058, bijlage L, blijkt verder dat bij het constateren door een camera bij een overtreding van een C-bord, aan diverse eisen moet voldoen. Zo moet het kenteken van het voertuig, de contouren van het voertuig, de datum en tijdstip én het C-bord zichtbaar zijn, zowel dag als nacht. Daarnaast dient het C-bord zichtbaar zijn op de foto, op het moment dat het voertuig het bord is gepasseerd.

Bovenstaande eisen kon ik niet geheel terugvinden op de foto. Op de vrij donkere foto staat namelijk niet het C-bord vermeld samen met het voertuig, dus in die zin is er wettelijk gezien geen sprake van een rechtsgeldig opgelegde verkeersboete en diende deze derhalve op bovenstaande punten vernietigd te worden. Ook de datum en tijd staat niet op de foto die is toegestuurd, evenals de contouren van het voertuig.

De Rechtbank Leeuwarden alsmede de Rechtbank Den Haag hebben deze boetes al vernietigd op basis van de Bijlage L eisen. Verwezen wordt tevens naar een Arrest van het Gerechtshof, ECLI:NL:GHARL:2018:2620, r.o. 8 t/m 14.

De gemachtigde wijst ook op bijlage L bij de genoemde beleidsregels, waarin staat dat handhaven op C-borden door boa’s vanwege de verkeersveiligheid niet is toegestaan. Daarbij komt nog dat blijkens deze bijlage een gemeentelijke boa slechts verbaliserend mag optreden indien op de gemaakte foto’s het betreffende verkeersbord ook duidelijk is weergegeven. Daarvan is niet gebleken.

Geseponeerd

Nadat de officier al diverse boetes had ingetrokken, deed de Rechtbank Enschede hetzelfde. Nadat cliënt zelf bezwaar in had gediend en deze automatisch ongegrond werd verklaard door het CVOM heeft hij onze hulp ingeschakeld. Wij stelden beroep in bij de Rechtbank en verschenen ter zitting. Deze werd aangehouden om de officier (nog langer) de tijd te geven informatie in te winnen. Uiteindelijk koos ook de officier eieren voor haar geld. De Rechtbank verklaarde het beroep gegrond en vernietigde ook deze boete!

Meld uw boete bij ons aan

Kortom; betaal nooit zomaar een boete en laat deze via ons controleren. Nu blijkt dat er duizenden automobilisten ten onrechte zijn bekeurd. Wij zijn dan ook benieuwd of de media dit verhaal oppakt, want met duizenden onterechte boetes begint het te lijken op opzet. De Gemeente Enschede weet zelf ook wel dat de borden niet correct zijn en dat er een flitspaal staat die niet volgens de eisen controleert.

© Deze blog is geschreven door F. Eggink, verkeersjurist bij Hulpmetboetes.nl.
Geschreven op 23 juni 2020