Blog – verkeersboete “niet gebruiken blauwe schijf”

Posted by: Ferdi Category: Uncategorized Comments: 0

Blauwe zone parkeren

Een boete voor het parkeren in een blauwe zone. Dat is vervelend! Heeft u een boete gehad omdat u geen blauwe schijf heeft gebruikt óf heeft u de schijf wel gebruikt maar de juiste tijd niet ingesteld? In deze blog gaan wij in op het eerste; u heeft geen gebruik gemaakt van een parkeerschijf.

Volgens de wet dient u bij een blauw getrokken lijn over het trottoir een parkeerschijf te gebruiken. Deze lijn werkt enkel in samenwerking met een verkeersbord (E10). Alleen een blauwe lijn heeft dus geen enkele waarde. Dit bord kan een normaal E10 bord zijn of een zogenaamd zone-bord, waarbij iedere straat die voorzien is van een blauwe lijn, binnen deze zone valt. De zone eindigt pas bij een einde-zonebord.

Verkeersbord E10

Herziend Arrest Gerechtshof Arnhem Leeuwarden

Maar wat als u geen bord E10 heeft gezien? Stond dit bord wel deugdelijk geplaatst? Dat is de vraag. Een herziend Arrest van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 12 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7804 geeft hierover het volgende aan:

“ Om de aanwezigheid van bebording met een voldoende mate van zekerheid te kunnen vaststellen, wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen statische handhaving met flitspalen (inclusief trajectcontrole) enerzijds en kom- en zonebebording anderzijds. Als uitgangspunt wordt voortaan gehanteerd dat de aanwezigheid van de bebording ten tijde van de gedraging met een voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld als blijkt dat deze bebording aanwezig was op enig moment niet meer dan zes maanden vóór en niet meer dan zes maanden ná de gedraging. Is één van deze termijnen langer, dan zal uit (nadere) stukken moeten blijken dat na verificatie van daarvoor beschikbare bronnen is gebleken dat dit bord in de tussentijd niet is verwijderd of vervangen.”

Een vorig Arrest van het Gerechtshof (ECLI:NL:GHARL:2020:1803) wordt daarmee aangepast. Dit Arrest gaf aan dat er iedere maand geschouwd moest worden (lees: controleren van de borden), of ten minste één maand voor de overtreding en één maand erna. Dat gold enkel voor boetes bij flitspalen en zoneborden, niet als er een agent of BOA ter plaatse was om u te bekeuren of aanwezig was bij een flitsset. Zie onze vorige blog hierover. Nu is dat dus aangepast naar zes maanden vóór de overtreding en zes maanden er ná. Lukt dat niet middels een schouwrapport, dan dient de officier aanvullende stukken te overhandigen, waaruit blijkt dat na verificatie van de daarvoor beschikbare bronnen is gebleken dat het bord uit de casus in de tussentijd niet is vervangen of is verwijderd. De jurisprudentie is dus aangepast en strenger geworden.

Oneens met nieuwe werkwijze

Ondergetekende is het absoluut oneens met bovenstaande en herziene werkwijze van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. Borden verdwijnen nog wel eens. Zie hiervoor een krantenartikel in de TC Tubantia over ons. Een termijn van een maand was al vrij lang, maar zes maanden is nog veel langer. In een half jaar kan er van alles gebeuren met een verkeersbord. Wij zullen dus ook strijden bij het Hof om deze nieuwe jurisprudentie aan te passen.

Het is wel zo dat enkel een schouwrapport of afbeeldingen van Google Maps niet voldoende zijn. Een ander Arrest van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2022:3191) laat zien dat er een lijst meegestuurd moet worden van incidenten uit het verleden die betrekking heeft op het verkeersbord uit de casus. Tezamen met schouwrapporten, moet de naam van de schouwer wel genoemd worden en ondertekend. Enkel een paar tabellen of een lijstje is onvoldoende, aldus het Hof (ECLI:NL:GHARL:2022:3845).

Om terug te komen op een zone-bord E10 (parkeren met parkeerschijf) uit deze blog; heeft u dus geen bord gezien en geen parkeerschijf gebruikt, dan kunt u zich beroepen op genoemde Arresten uit deze blog. U dient dan de rijroute bekend te maken hoe u exact heeft gereden om op deze plek te komen (ECLI:NL:GHARL:2020:3885). Vervolgens ligt het op de weg van de officier om schouwrapporten te overleggen inclusief een lijst van incidenten uit het verleden. Wordt het niet voldoende aangetoond dat het bord E10 er heeft gestaan? Dan wordt uw boete vernietigd.

Andere redenen vernietiging boete

Natuurlijk zijn er diverse andere redenen waarom uw boete vernietigd kan worden. Er bevindt zich geen (duidelijke) foto in het dossier. Uw dashboard is niet gefotografeerd. De verbalisant of BOA is niet bevoegd of uw dossier is niet compleet. Het kan ook zijn dat de officier diverse vragen heeft aan de BOA en een aanvullend proces-verbaal opvraagt. Als er vervolgens geen antwoord komt, zal de officier de boete vernietigen.

Laat u dus niet ontmoedigen en stuur altijd al uw boetes in naar ons. Ook als u denkt dat uw boete wel terecht is. Wij doorlopen alle stappen en kijken of wij een opening kunnen vinden om uw boete kwijt te schelden. Dit uiteraard geheel gratis. Zie hiervoor ook een aflevering van Doe Maar Duurzaam van 22 januari 2022 op RTL Z.

Meld uw boete hier aan.

 © Geschreven door F. Eggink – jurist bij HulpMetBoetes.nl, 14 oktober 2022