Rechtbank Den Haag is klaar met bedrijven die boetes aanvechten

Posted by: Ferdi Category: Uncategorized Comments: 0

Er was van de week veel te doen over het nieuws dat de Rechtbank Den Haag een uitspraak heeft gedaan jegens een collega-jurist. De jurist vocht, net zoals wij dat doen, een verkeersboete aan voor een cliënt. De rechter was helemaal klaar met “al die bedrijfjes” en oordeelde dat de rechtsbijstandverlener slechts €100,- vergoed kreeg voor zijn werkzaamheden in plaats van bijna €1300,- euro, zoals het besluit proceskosten bestuursrecht en vele Arresten van het Hof, laten zien.

De Rechtbank wees onder andere naar “asociale” rechtsbijstandverleners, rechtsbijstandverleners die niet op komen dagen op zittingen of slechts één minuut spreken er zitting. Het is van de zotte dat een rechter op de stoel van de Minister gaat zitten en “opdracht” geeft aan het kabinet: “ik heb uitspraak gedaan en de beurt is nu aan jullie”. Ook de aangehaalde redenen van de rechter doen niet ter zake.

Wij snappen überhaupt deze hele ophef niet en kunnen ons niet vinden in de redenatie van deze Rechtbank. Nog afgezien van het feit dat deze Rechtbank wel vaker “rare” uitspraken doet, slaat deze uitspraak alles. Een rechter heeft niet in de gaten hoeveel werk wij met één verkeersboete hebben. Zo bestaat het werk uit; inboeken van een nieuwe zaak, administratieve handelingen, bezwaarschrift indienen, gronden indienen, hoorzitting(en) bijwonen, beroepschrift naar de kantonrechter, zitting bijwonen en eventueel een vervolgzitting, aanvullende gronden en eventueel een hoger beroepschrift (en een verweerschrift). De Kantonrechter vindt €100,- hiervoor wel voldoende n(!), terwijl er ook nog kosten afgaan van het bedrijf en de omzetbelasting. Al met al houd je van €100,- niets over en moet er flink wat geld bij. Het staat echter gewoon in de wet hoeveel een procedure kost. Dit staat in het besluit proceskosten bestuursrecht. Een rechter mag daar een mening over hebben, maar moet gewoon de wet volgen. Daarom is hij ook een rechter!

De proceskosten in beroep (dus niet voor het bezwaar) zijn twee jaar geleden met 40% verhoogd door de toenmalige Minister. Dit had ermee te maken, bestuursorganen een halt toe te roepen voor de vele procedures die zij voerden tegen burgers. In normaal taalgebruik: de officier moet eens brieven lezen en niet alles klakkeloos afwijzen! Zo ook in de zaak van onze collega-jurist. Daar had de officier al vier keer (!) de kans gehad om de zaak in te trekken. Vervolgens komt de zaak op zitting en kost het allemaal “een bult geld”. Dit bedrag had niet toegewezen hoeven te worden als de officier gewoon de boete had ingetrokken in het voortraject, exact zoals de bedoeling is van de wetgever. Doet de officier dit niet en volgt hij onnodige procedures? Dan heeft de wetgever gezegd: de proceskosten zijn van 40% hoger. Echter zijn de proceskosten ook verhoogd omdat er 21% van het bedrag af moet (het bedrag is inclusief btw) en inkomstenbelasting. Bij elkaar gemiddeld 40%.

Onze collega-jurist is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Voorlopig laten wij ons niet uit het veld slaan en blijven wij actief om jullie gratis te voorzien van hulp. Het is ook van den gekke dat burgers een -onterechte- boete wordt opgelegd en dat zij zélf bezwaar en beroep moeten indienen, terwijl zij helemaal niet weten hoe de wet werkt. Daar zijn wij nou juist voor! Het heet niet voor niets “rechtsbijstandverlener”. Wij verlenen rechtsbijstand aan de burger die dit niet zelf kan, aangezien het verkeersrecht zeer gespecialiseerd is met vele haken en ogen. Dit mag nooit en te nimmer ondergesneeuwd worden, omdat daarmee de rechten van de burger in het geding komen.

Het is dus belangrijk dat iemand met kennis van (onder meer) de Algemene wet bestuursrecht, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, de Regeling voertuigen, de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar, de Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen, de Instructie snelheidsbegrenzers en snelheidsoverschrijdingen, de Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen en verschillende beleidskaders waaronder het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden. Zoals u ziet: een mondvol aan wetten!

Voor de Woz aanslagen geldt hetzelfde: ook dáár klagen gemeenten steen en been over de vele bedrijfjes. We moeten eigenlijk even terug naar de basis: waarom kost het eigenlijk zoveel geld? Omdat gemeenten en officieren zóveel fouten maken. Als er geen fouten werden gemaakt, zal het geen cent aan proceskosten kosten. Echter laten wij gemiddeld 80% van de Woz aanslagen slagen en 25% van de boetes worden vernietigd. Dit zijn nogal percentages te noemen!

Conclusie van het verhaal: we wachten het hoger beroep af en wachten af wat de overheid gaat doen. Ondertussen blijven we boetes aanvechten, evenals naheffingsaanslagen en Woz aanslagen. KOSTELOOS! Hieronder kunt u desgewenste uw zaak aanmelden.

© Geschreven door F. Eggink – jurist bij Hulpmetboetes.nl, 30 maart 2023